Psikoloji Nedir Dalları Nelerdir?

Psikoloji Nedir Dalları Nelerdir? | Çanakkale Psikiyatrist

Psikoloji Nedir Dalları Nelerdir?

Zihin çok karmaşıktır ve onunla ilişkili hastalıkların tedavisi zor olabilir. Düşünme süreçleri, duygular, anılar, rüyalar, algılar vb. Fiziksel olarak kızarıklık ya da kalp kusuru olarak değerlendirilemez. Alzheimer hastalığı ile ilişkili plaklar gibi belirli zihinsel sağlık sorunlarının fiziksel semptomları gözlemlense de, birçok psikolojik teori insan davranışının gözlemlerine dayanmaktadır.

Uygulamalı bir Çanakkale psikolog hastayla görüşecek, endişelerini ve sorunun nedenini öğrenmek için bir değerlendirme yapacak ve psikolojik danışma ve psikoterapi gibi tedavi önerecek ya da sunacaktır.

Psikolog Çanakkale başka roller de oynayabilir. Sağlık yetkililerine ve diğer kurumlara sağlık ve diğer stratejiler hakkında tavsiyelerde bulunabilirler, okulda öğrenmekte zorlandıkları çocukları değerlendirebilirler, zorbalığın nasıl önleneceği konusunda büro çalışmaları düzenleyebilirler ve işe alım ekipleri ile beraber çalışabilirler.

Psikolojinin Dalları

Birçok amaca hizmet eden farklı psikolojik dallar mevcuttur. Bu psikolojik dalları belli bir sınıflandırmanın belli bir yolu bulunmamaktadır. Makalemiz de bazı yaygın psikolojik dalları açıklayacağız.

Klinik Psikoloji

Klinik psikoloji, uyum, engellilik ve hastalıkla ilgili sorunları anlamak, tahmin etmek ve azaltmak için bilim, teori ve pratiği birleştirir. Uyum ve kişisel gelişimi destekler. Klinik psikolog Çanakkale, farklı kültürel ve sosyoekonomik düzeylerdeki insanların yaşamındaki insan performansının entelektüel, duygusal, biyolojik, psikolojik, sosyal ve davranışsal yönlerine odaklanır. Klinik psikoloji, psikolojik sıkıntı ve işlev bozukluğunu anlamamıza, rahatlatmamıza ve hafifletmemize ve kişisel refahı ve kişisel gelişimi desteklememize yardımcı olabilir. Psikolojik değerlendirme ve psikoterapi, klinik psikoloji uygulamasının özüdür, ancak klinik psikolog Çanakkale genellikle araştırma, eğitim, adli tanıklık ve diğer alanlar da yer almaktadır.

Kavramsal Psikoloji

Bilişsel psikoloji, problem çözme, hafıza, öğrenme ve dil gibi dahili psikolojik süreçleri inceler. İnsanların nasıl düşündüğünü, algıladığını, iletişim kurduğunu, hatırladığını ve öğrendiğini inceler. Sinirbilim, felsefe ve dilbilim ile yakından ilgilidir. Bilişsel Çanakkale psikolog, insanların bilgiyi nasıl elde ettiğini, işlediğini ve depoladığını inceler. Pratik uygulamalar, hafızanın nasıl geliştirileceğini, karar verme doğruluğunu nasıl iyileştirileceğini veya öğrenmeyi destelemek için eğitim programları oluşturmayı içerir.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi bir insanın yaşam boyu yaşadığı, genellikle insan gelişimi olarak dile getirilen sistemik psikolojik değişikliklerin bilimsel çalışmasıdır. Sadece bebeklere ve küçük çocuklara değil, aynı zamanda gençlere, yetişkinlere ve yaşlılara yöneliktir. Faktörler arasında motor beceriler, problem çözme, ahlaki anlayış, edinilmiş dil, duygular, kişilik, benlik kavramı ve kimlik oluşumu yer alır. Ayrıca, doğuştan gelen zihinsel yapıya ve deneyim yoluyla öğrenmeye veya bir kişinin özelliklerinin çevresel faktörlerle nasıl etkileşime girdiğine ve bunun gelişimi nasıl etkilediğine bakar. Gelişim psikolojisi ve dilbilim gibi alanlarla benzemektedir.

Evrim Psikolojisi

Evrimsel psikoloji, dil gibi insan davranışlarının evrim sırasında psikolojik düzenlemelerden nasıl etkilendiğine odaklanır. Evrimsel bir Çanakkale psikolog, binlerce insan psikolojik özelliğinin, binlerce yıldır hayatta kalmamıza izin verdiği için değiştiğine inanmaktadır.

Sağlık Psikolojisi

Sağlık psikolojisi aynı zaman da davranış tıbbı veya psikolojik olarak da adlandırılır. Davranışın, biyolojinin ve sosyal çevrenin hastalıkları ve sağlığı nasıl etkilediğini gözlemleyin. Doktorlar genellikle ilk olarak hastalıkların biyolojik nedenlerini inceler, ancak sağlık psikologları tüm kişiyi ve onun sağlığını neyin etkilediği ile ilgilenirler. Bu, sosyoekonomik durumları, eğitimlerini ve geçmişlerini ve talimatları ve ilaçları takip etmek gibi hastalığı etkileyebilecek davranışları içerebilir. Sağlık Psikologları genellikle klinik ortamlar da diğer tıp uzmanlar ile birlikte iş birliği yapmaktadır.

Meslek Psikolojisi

Profesyonel ya da örgütsel psikologlar, insanların işyerin de ve eğitimde nasıl performans gösterdiğine dair tavsiyeler verir. Şirketler, daha etkili çalışma yolları bulmaya ve insanların ve grupların iş yerinde nasıl davrandıklarını anlamaya yardımcı olur. Bu bilgiler, verimliliği, üretkenliği, iş tatmini ve çalışanları elde tutmayı artırmaya yardımcı olmaktadır.

Bilgi almak için iletişim ve randevu formunu kullanabilir veya bizi 0539 738 48 77 telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

İletişim & Randevu

Bilgi Almak veya Randevu Talep Etmek için aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Edin.
Talebiniz Başarıyla İletilmiştir.