Psikoloji ve Alanları

Psikoloji ve Alanları | Çanakkale Psikiyatrist

Psikoloji ve Alanları

Psikoloji nedir, zihinsel süreçler ve davranışlar üzerine bilimsel araştırmalar dahil, akademik ve uygulamalı bir bilimdir. Psikologlar, algı, dikkat, duygu, kişilik, davranış ve kişilerarası ilişkiler gibi hususları inceler.

Psikoloji nedir ayrıca, bu bilgiyi aile, eğitim, iş ve akıl sağlığı sorunları gibi günlük yaşam dahil olmak üzere farklı insan faaliyet alanlarına uygulamaya odaklanır. Psikoloji, davranış bilimlerinden biridir (sosyal bilimler ve doğa bilimleri dahil olmak üzere geniş bir bilim yelpazesi).

Psikoloji, fizyolojik ve sinirsel süreçleri zihinsel işlev kavramına entegre ederken, insanların sosyal canlılıkta oynadığı rolü anlamaya çalışır.

Psikoloji nedir sorusunun diğer bir hususları ise insan gelişimi, spor, sağlık, endüstri, hukuk ve maneviyatı içeren birçok araştırma ve uygulama dalını içerir. Psikoloji; bilinç, davranış ve sosyal etkileşimi tanımlar ve açıklamaya çalışır. Ampirik psikoloji, esas olarak insan deneyimini ve davranışını olduğu gibi açıklamaya çalışır. 1980'lerden beri psikoloji, bilinç ile beyin veya sinir sistemi arasındaki ilişkiyi incelemeye başladı. Bilinç ve beyin sistemi arasındaki etkileşim belirsizliğini koruyor: Bilinç zihinsel durumu etkiliyor mu yoksa zihinsel durum bilinci mi etkiliyor yoksa ikisi farklı şekillerde mi oluyor?

Projenin Dalları

Pek çok psikoloji dalı vardır. Karşılaştırmalı psikoloji, hayvan davranışları ve psikolojik yaşam çalışmalarını tartışır. Bu dal, psikoloji dışındaki (antropoloji gibi) hayvan davranışlarının incelenmesini içerir. Psikoloji alanı esas olarak insanlarla ilgili olsa da, hayvanların davranışları ve psikolojik süreçleri psikolojik araştırmanın önemli bir parçasıdır çünkü evrimsel bağlantılara büyük önem verirler ve esasen bir psikoloji konusudur (hayvan bilişi ve antropoloji gibi). . Bununla birlikte, insan psikolojisini, psikolojinin sinirbiliminde görülen duygusal ve davranışsal sistemlerin hayvan modellerini karşılaştırarak veya yardımıyla anlamak, psikolojik araştırmanın önemli bir parçasıdır.

Kişilik Psikolojisi

Kişilik psikolojisi; kalıcı zihinsel davranış, düşünce ve duygu kalıplarını inceler ve genellikle "kişisel kişilik" olarak adlandırılır.

Gelişim Psikolojisi

Gelişim psikolojisi; esas olarak bir kişinin hayatındaki düşüncelerin gelişimine odaklanır ve insanların dünyadaki şeyleri nasıl anladığını, davrandığını ve algıladığını anlamaya çalışır ve bu süreçler yaşla birlikte değişir. Ve bu; entelektüel, bilişsel, nörolojik, sosyal veya ahlaki gelişime odaklanabilir.

Kantatif Psikoloji

Kantatif psikoloji; psikolojik araştırmalarda sayısal ve istatistiksel modellemenin uygulanmasını içerir. Ve davranışsal verileri incelemek ve yorumlamak için istatistiksel yöntemlerin gelişimini izler.

Psikometri Psikoloji

Psikometri; psikolojik ölçüm teorileri ve tekniklerini içeren, ikincisi zeka, yetenek, davranış ve kişilik özelliklerinin ölçümünü içeren bir psikoloji dalıdır.

Nöropsikoloji

Nöropsikoloji, beynin yapısını ve işlevini davranışına ve zihinsel süreçlerine göre inceler. Durum beyindeki beyin lezyonlarını ve elektriksel aktiviteyi kaydetmeyi içeren bir değerlendirmeyi içeriyorsa, nöropsikolojiyi içerebilir.

Bir kişinin bir beyin hasarı (inme gibi) şüphesi veya teşhisi konulduktan sonra davranış sorunları olup olmadığını belirlemek için nöropsikolojik değerlendirmeleri kullanın. Sonuç olarak, bireyler bilişsel bozukluklarında olası iyileşmeler elde etmelerine yardımcı olmak için tedavi sağlayabilir.

Sosyal Psikoloji

Sosyal psikoloji, sosyal etkinin insan davranışını nasıl etkilediğini anlamak için bilimsel yöntemler kullanır. Başkalarının gerçek, kurgusal veya örtük varlığından duyguların, davranışların ve düşüncelerin nasıl etkilendiğini açıklamaya çalışır.

Sosyal psikologlar grup davranışını, sosyal inançları, sözel olmayan davranışları, uyumu, saldırganlığı, önyargıları ve liderliği inceler. Sosyal kavramlar ve sosyal etkileşim, sosyal davranışı anlamanın anahtarı olarak görülmektedir.

Adli Psikoloji

Adli psikoloji, ceza soruşturmasında ve hukukta psikolojinin uygulanmasını içerir. Adli psikologlar, psikolojiyi ceza adaleti sistemine ve hukuk mahkemelerine bir bilim olarak uygularlar. Davayı veya davranışı etkileyebilecek psikolojik faktörleri değerlendirmeyi ve bulguları mahkemede sunmayı içerir.

Daha birçok alanda da psikoloji dalı yer almaktadır.

Bilgi almak için iletişim ve randevu formunu kullanabilir veya bizi 0539 738 48 77 telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

İletişim & Randevu

Bilgi Almak veya Randevu Talep Etmek için aşağıda bulunan formu kullanabilirsiniz.

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Edin.
Talebiniz Başarıyla İletilmiştir.