Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya Nervoza

Anoreksiya nevroza, kilo almaktan aşırı korkma ile karakterize bir psikopatolojidir. Hem kilo almaktan yoğun korkuyu hem de öz değerliliği kilo ve biçim üzerine oturtmayı içerir.

Bu hastalığa sahip bireyler kilo almaktan ya da şişman biri olmaktan aşırı korkar ve bu korku çoğu kez kilo verme ile yatışmaz.

Gerçekte kilo düşmeye devam etse bile kilo alma konusunda kaygı duyma sıklıkla artar.

Bu bireylerde ayrıca vücut ağırlığının ve biçiminin değerlendirilmesi ve önemi çarpıtılmıştır.

Bazıları kendilerini bütün olarak aşırı kilolu hisseder, bazıları ise zayıf olduğunun farkına varır ama yine de vücutlarının bazı bölümlerinin çok şişman olduğu konusunda kaygı duyar.

Vücutlarının boyutunu ya da ağırlığını kestirmek üzere aşırı biçimde tartılma ya da şişman olarak algılanan bölümleri ayna kullanarak denetleme ve obsesif olarak vücut bölümlerini ölçme gibi farklı teknikler kullanabilirler.

Anoresik bireylerin kendilik saygısı büyük oranda vücudun şekline ve ağırlığına bağlıdır.

Kilo verme etkileyici bir başarı ve olağan kendilik disiplini işareti olarak görülürken, kilo alama kendilik denetiminde kabul edilemez bir başarısızlık olarak algılanır.

Anoreksiye nevroza, kadınlarda erkeklerden daha yaygın görülmektedir.

Genellikle hastalığın başlangıcı ergenlik dönemi olarak nitelendirilen 14-18 yaş aralığıdır.

Çaresizlik duyguları ve özerklik kazanmadaki güçlüklerle ilişkili psikolojik sorunların da hastalığın gelişimine katkıda bulunabileceği ileri sürülmektedir.