Saç Yolma

Saç Yolma

Saç yolma ve kaş yolma ile seyreder.

Trikotillomani olarak da adlandırılır.

Saç yolma kaş yolma dürtüsü karşı konulamaz haldedir.

Sadece saç ve kaşla sınırlı değildir bazen vücudun çeşitli bölgelerindeki kılları da yolabilirler.

Fiziksel muayenede saç, kaş, sakal gibi bölgelerde açık alanlar gözlemlenir.

Koltuk altı, cinsel organların çevresi, meme, karın, bacak ve kollardaki kıllar da yolunabilir.

Yolma davranışı yineleyicidir. Farkında olmadan zorlayıcıdır.

Yolma davranışı öncesi, gerginlik yaratan bir durum söz konusudur. Yolma ile gerginlik azalır, bazen yolunan kılların yendiği de olur.

Buna bağlı mide barsak sisteminde tıkanlamalar, şikayetler olabilir.

Yolunan bölgedeki derinin zarar görmesi nedeniyle, kızarıklık, iltihap olabilir.

Kaygı ve depresyon yaşayabilirler. Buna bağlı olarak sosyal ilişkileri ve iş yaşamları bozulabilir.

Daha çok çocuklarda olmakla beraber ergenlerde ve yetişkinlerde de olabilir.

45 yaşından sonra görülmesi halinde başka nörolojik ya da psikiyatrik hastalık eşlik edebilir.

Stres ile saç yolma davranışı artabilir ve stresli durum ortadan kalktığında kendiliğinden hastalık sönümlenebilir.

Tanı sistemleri bu tanı için saç yolmayı, buna bağlı saç kaybını ve davranışı kontrol etmek için yineleyen çabaların varlığını gerekli sayar.

Yinelemeler ve iyileşme dönemleriyle seyredebilir.

Tanısı tedavisi ve takibi için, psikiyatriste başvurmak uygundur.