Toplama Hastalığı

Toplama Hastalığı

Toplama hastalığı olan insanlarda; biriktirme, değersiz işe yaramayan eşyaları atamama gözlemlenir.

Bu kişilerde eve gelen hiç bir şey hatta ambalaj malzemeleri, poşetler, kutular, bozuk eski eşyalar, çöpe atılamaz.

Çöpe atılamayan eşyalar nedeniyle yaşam ortamları, yaşanamaz hale gelebilir, birlikte yaşadığı insanların yaşam alanlarını kısıtlayabilir.

Sürekli eleştirilere maruz kalmak kişilerde, insan ilişkilerinin bozulmasına neden olur.

Tanı sistemlerinde eşyaların değerine bakmaksızın onlardan ayrılamama, elden çıkaramama, çıkarma ile ilgili güçlük yaşama biriktirilen eşyalar, günlük yaşamı zorlaştıracak her yeri işgal edecek kadar ağır olma gibi özellikler bulunur.

Belirtiler kişinin yaşamının olağan akışını, iş ve insan ilişkilerini bozar.

Toplanan eşyalar, satın alma veya çalma yoluyla elde edildiği durumlar olabilir.

Tanı, tedavi için psikiyatriste başvurmak gereklidir.