Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Yaygın Anksiyete Bozukluğu

Endişe olası tehlikeden uzaklaşmak için etkin olmayan bir çaba olarak işler.

Endişe bir problem çözme yoluna dönüşür.

Belirsizlik durumlarında kişi endişe duyar, endişenin belirsizliği çözdüğüne dair bir kanı oluşur.

Kişi endişelenmezse eğer probleme dair hiçbir şey yapmamış gibi hisseder ve böylelikle endişe bir savunma olarak pekiştirilir.

Süreğen endişe söz konusudur. Yaygın anksiyete bozukluğu olan kişilerde depresyon sık görülür.

Depresyon gelişmedikçe pek fazla yardım aramazlar, endişeleriyle belirsizliği kontrol altında tuttuklarını düşünürler.

Tanıda temel nitelik uzun süreli süreğen kaygıdır.