Hizmetler

  •  Psikiyatrik Muayene / Değerlendirme
  •  Psikolojik Değerlendirme
  •  Farmakoterapi (İlaç kullanımı gerektiren psikiyatrik durumlarda tedavinin düzenlenmesi ve takibi)
  •  Bireysel Terapiler ( Bilişsel Davranışçı Terapi, Destekleyici Psikoterapi, Şema Terapi)
  •  Aile ve Çift Terapileri
  •  Evde psikiyatrik değerlendirme gerektiren hastaların muayenesi ve tedavi düzenlemesi.