Psikiyatrik Muayene / Değerlendirme

Psikiyatrik Muayene / Değerlendirme Çanakkale Psikiyatrist

Psikiyatrik Muayene / Değerlendirme

İlk görüşme psikiyatrik değerlendirme görüşmesi olup yaklaşık 45-60 dk sürmektedir. Psikiyatrik değerlendirmede sorunlarınız saygılı ve ölçülü bir tutum çerçevesinde tarafsız, yansız ve yargısız bir şekilde dinlenilir. Kişinin kendini rahat ve güvende hissedebileceği bir görüşme ortamı içerisinde yaşamı hakkında sistematik bir değerlendirme yapılır. Bu bedensel, psikojenik, sosyal ve kültürel boyutlarıyla bütünlüklü bir değerlendirmedir. Geçmiş hastalık öyküsü, aile öyküsü ve madde kullanımı detaylıca incelenir. Kişinin bedensel, mesleki, ailevi ve sosyal işlevselliği analiz edilir. Bilişsel fonksiyonları değerlendirilir. Diğer olası bozukluklar göz önünde bulundurularak ayırıcı tanı yapılır. Gerekli durumlarda kan ve idrar tetkikleri, beyin Mr ve tomografi gibi görüntüleme yöntemleri, eeg, polisomnografi gibi tetkikler istenebilir. Psikojenik testlerle tanısal değerlendirme desteklenir. Bazı durumlarda tanı takip sürecinde netleşeceği için takip önerilmektedir. Hasta ile birlikte ilaç tedavisi ve psikoterapileri içeren tedavi alternatifleri belirlenir.

Türkiye'de mental sorunlarla ilgili her türlü teşhisi koymak, tedaviyi planlamak, ilaç ve tedavi yöntemlerini belirlemek ve sunmak, uygun psikoterapi yöntemlerini uygulamak sadece psikiyatri uzmanlarının sorumluluğu ve yetkisindedir. Çünkü teşhis ve tedavi için tıp doktoru olunması zorunludur. Psikiyatri uzmanlığı tıp fakültesi sonrasında yapılan bir üst ihtisas alanıdır. Psikiyatri uzmanlığı haricinde hiçbir meslek grubunun, bu uygulamaları bağımsız olarak yapma yetkisi yoktur. Psikolog, sosyal hizmet uzmanı gibi diğer ruh sağlığı çalışanları ancak bir psikiyatrist (psikiyatri uzmanı) denetiminde danışan ve hasta görebilirler. Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ile bu yetki sadece psikiyatri hekimlerine verilmiştir.