Bireysel Psikolojik Danışma

Bireysel Psikolojik Danışma

Bireysel Psikolojik Danışma | Özgün Danışmanlık Merkezi | Çanakkale Psikiyatrist

Psikoloji-ruh-zihin gibi kavramlarla beynin duygu, düşünce, davranışlarla ilgili işlevlerini anlıyoruz. Çalışabilen ve sevebilen insan ruhsal açıdan sağlıklıdır. Rahatsızlık verici duygularla gündelik hayatımızda karşılaşabilir, baş etmekte güçlük çekiyor olabilir, olgunlaşmak, bunlarla baş etme becerilerimizi geliştirmek isteyebiliriz, kendimizce çeşitli yöntemlere başvurabiliriz, bazense profesyonel yardımın artık gerektiğinin farkına varabiliriz. Ruhsal sorunlarda destek almak yaşamımızın bozulmasını önler.

Ruhsal sorunlar toplumda yaygın olarak görülmektedir. Depresyon, fobiler, panik bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk ve anksiyete bozuklukları en sık görülen ruhsal hastalıklardandır. Alkolizm, madde kullanım bozuklukları, bipolar bozukluk ve şizofreni uzun yıllar sürebilmektedir. Ayrıca kişilik sorunları hastaların iyileşmesini zorlaştırmaktadır. Psikososyal sorunlar ve çeşitli yaşam olayları ruhsal sorunların ortaya çıkmasına yol açabilmektedir. Günümüzde ruhsal hastalıkların etkin tedavisi ilaç tedavilerinin psikoterapiyle birlikte uygulanması ile sağlanmaktadır. Gerektiğinde aile ve evlilik terapisi de yapılmalıdır. Buna ek olarak kişinin anlamlı ve tatminkar bir yaşam sürdürdüğünü hissettirecek psiko-eğitim, beceri kazandırılması çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Psikoterapi ruhsal rahatsızlık veya sorunları sözel etkileşim yoluyla (görüşmelerle) çözme tekniğine verilen genel addır. Terapinin ne kadar süreceği terapistle danışan tarafından birlikte verilir. Genellikle 2-3 seanstan sonra ilk seanslarda ortaya konulan amaçlara ne kadar sürede ulaşılabileceği konusunda terapistin kabaca bir fikri olur. Danışanla başlangıçta daha sık görüşülür. Kişi kendini daha iyi hissetmeye başlayınca seansların aralığı açılmaya başlar. Terapide iken öğrenilen becerilerin gündelik hayat içinde uygulanarak denenmesi ile kendini daha iyi hissetme başlar. Terapi sona erdikten güçlendirme seansları da yapılır. Merkezimizde uygulanan psikoterapötik yöntemler bilişsel davranışçı psikoterapi, duygu odaklı terapi, EMDR, destekleyici psikoterapi, şema terapi, çözüm odaklı terapi, integral somatik yaklaşımdır.

Danışmanlarımız
• Özlem Öztürk
• Nigar Etizer Karacık
• Dijle Pınar Özkaradaş
• Arzu Bircan Gürel
• Nesli Şah Gürkaş
• Seda Tiryaki
• Hatice Ekinci
• Canset Güler

Bireysel Danışmanlık uygulanan alanlar
o Anksiyete-kaygı, travmalar, yeme bozuklukları, obsesif kompulsif bozukluklar, sosyal fobi, öfke kontrol, özgüven eksikliği, kariyer planlama, tükenmişlik sendromu
o Ergenlik Sorunları (eğitim danışmanlığı, sosyal medya bağımlılığı, akran zorbalığı, okula uyum süreci, aile içi çatışma, kıskançlık duygusu, yetersizlik, aşırı güven, saldırganlık, sınav stresi ve kaygısıyla baş etme, okul fobisi, duygu gelişimi, kötü alışkanlıklara yönelme),
o Çocukluk Çağı Problemleri (ayrılık anksiyetesi, mahremiyet eğitimi, tuvalet eğitimi, ebeveyne bağlanma, kardeş kıskançlığı, uyku problemi, öfke nöbetleri, çocuk zeka testleri, güvenli bağlanma)

Bilgi almak için bizi 0539 738 48 77 telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Edin.
Talebiniz Başarıyla İletilmiştir.