Grup Çalışmaları - Grupla Danışma - Psikodrama Çalışmaları

Grup Çalışmaları - Grupla Danışma - Psikodrama Çalışmaları

Grup Çalışmaları - Grupla Danışma - Psikodrama Çalışmaları | Özgün Danışmanlık Merkezi | Çanakkale Psikiyatrist

Çocuklara yönelik grup çalışmaları(7-12 yaş)
Gençlere yönelik grup çalışmaları(13-15 yaş,16-18 yaş)
Yetişkinlere yönelik grup çalışmaları (kadın,erkek,ya da karma gruplar)

Grupların ihtiyaçlarına bağlı olarak en az 8 seans tasarlanan ve haftada 1 periyotlu grup seanslarında buluşmayı gerektiren çalışmalardır.Seans saatleri çalışılan konunun özelliğine bağlı olarak 2 ile 4 saat arasında değişiklik gösterir.Gizlilik kuralı başta olmak koşulu ile grubun ihtiyacına bağlı olarak kararlaştırılmış grup kararları ile çalışma ilerletirlir.

Merkezimizde grup çalışmaları yolu ile ile insanların gerek kendilerinden gerekse çevresel koşullarından kaynaklı zorlanmaları ile baş etme stratejileri geliştirmelerine yardımcı olunmaktadır.Hayatın içinde yaşanan pek çok sorun ve zorlanma alanı ile ilgili gruplar oluşturulabilmektedir. Bu bağlamda;Kişiler arası ilişkilerin güçlendirilmesi, iletişim problemleri,şiddetin önlenmesi ve şiddetin etkilerinin sağaltımı,aile içi ilişkiler,yaşamsal dönemlere has zorlanmaların üstesinden gelmek için davranış geliştirici gruplar,ebeveyn-çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi,iş yerinde yaşanan zorluklar,bireysel travmalar vs.. gibi konular örnek verilebilir. Ayrıca kişilerin kendileri ve ilişkilerini gözden geçirmeleri, düşünce,duygu,değer ve tutumların davranışlarına etkilerini fark edebilecekleri, rol ve sorumluluklarını değerlendirebilecekleri,bireysel gelişme ve güçlenmeye olanak yaratacak bir grup ortamının hazırlanması sağlanmaktadır.

Psikodrama grupların da ise; işlenen konu ve sorunlar geçmiş,şimdi ve gelecekle ilgili olabilirler.Çocukların duygusal ve davranış sorunları,ergenlerin bu döneme özgü yaşadıkları ruhsal sorunlar ve yetişkinlerin aile,iş ve ruhsal dünyalarıyla ilgili sorunları psikodramada ele alınabilir.Psikodramaya kendini geliştirmek isteyen,psikolojik tarihi ile karşılaşmak isteyen,sorunlarıyla baş etmekte zorlanan herkes ve her yaştan kişi katılabilir.Her grup çalışması kendine has çalışma içerik ve amaçları ile özeldir ve üyelerin eşit ve demokratik ilişkiler içinde kendini gerçekleştirmesine alan yaratır.

Grup yöneticisi
• Nigar ETİZER KARACIK

Bilgi almak için bizi 0539 738 48 77 telefon numaramızdan arayabilirsiniz.

Lütfen Bilgilerinizi Kontrol Edin.
Talebiniz Başarıyla İletilmiştir.